תחומי עיסוק

המשרד מספק ייעוץ מס ללקוחות ומתמחה בתכנון, ייעוץ (לרבות חוות דעת משפטיות), ליווי וייצוג משפטי בפני רשויות המס בישראל ובפני בתי המשפט.

 

הנסיון שנצבר במשרד כמו גם המומחיות הייחודית של עו"ד ישועה בתחום מיסוי מקרקעין ברשויות המס, מיצבו את המשרד כמשרד בוטיק בישראל מבחינת תוצאות המס ללקוחותיו. הניסיון רב השנים מאפשר למשרד להעניק ללקוחותיו פתרונות מס בתחום המקרקעין היוצר אופטימיזציה של היבטי המס השונים העשויים לחול על המקרה (מס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומע"מ).

 

במסגרת פעילותו, מטפל המשרד, בין היתר, בתחומי המס הבאים:

 

מיסוי מקרקעין - ייצוג בפני רשויות המס, תכנון מס, בישראל ובחו"ל של יחידים וחברות, מיסוי קרנות נדל"ן וייצוג בפני ועדות ערר בישראל, אישורי מס מקדמיים (פרה רולינג), חוות דעת משפטיות, לרבות חוות דעת מומחה.

 

מס ערך מוסף - בתחום הנדל"ן - ייצוג בפני רשויות המס וייצוג בפני ועדות ערר בישראל, אישורי מס מקדמיים (פרה רולינג), חוות דעת משפטיות, לרבות חוות דעת מומחה.